e veikals.mediq.ee

Personas datu apstrādes principi

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

 

Ievads.

Personas datus apstrādā Mediq Latvija SIA, kas atrodas Raunas ielā 41C, Rīgā, LV-1084; reģistrācijas Nr.40103295181. Mūsu darbības ietvaros mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums vislabākos pakalpojumus, iegādājoties preces no mediq24.lv.

Mēs aizsargāsim Jūsu datus un konfidencialitāti, izmantojot visus spēkā esošos tiesību aktos paredzētos līdzekļus.

 

Kāds ir Jūsu personas datu vākšanas un izmantošanas mērķis?

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, ja:

·         Jums ir noslēgts līgums ar mums mediq24.lv pasūtīšanas vidē;

·         Jūs esat reģistrējis klientu kontu mediq24.lv vidē;

·         Jūs esat devis mums piekrišanu izmantot Jūsu personas datus piedāvājumu un informācijas sūtīšanai;

·         tās ir mūsu juridiskās saistības saskaņā ar tiesību aktiem;

·         tas ir nepieciešams Mediq Latvija SIA pamatoto interešu īstenošanai.

 

Ievākto personas datu veidi.       

Lai piegādātu preces un nosūtītu jums informāciju, mēs ievācam šādus personas datus:

·         vārds, uzvārds

·         adrese;

·         e-pasta adrese;

·         tālrunis;

·         dati par no mums pasūtītajiem produktiem.

Attiecībā uz mediq24.lv lietotājiem Mediq Latvija SIA neīsteno īpašu personas datu kategoriju vākšanas procedūras.

 

Kad un kā mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus?

Mēs ievācam un izmantojam personas datus:

·         reģistrējot Jūsu klienta kontu;

·         pie pasūtījumu saņemšanas un preču piegādes;

·         reklamējot preces;

·         veicot identifikāciju (sūdzību un pieprasījumu izskatīšanas gadījumā);

·         veicot parādu iekasēšanu.

Mēs ievācam datus tieši no Jums vai arī novērojot Jūsu darbības; Piemēram, ja Jūs:

·         veicat izmaiņas Jūsu lietotāja kontā;

·         veicat pasūtījumus;

·         apmaksājiet mūsu rēķinus;

·         sazināties ar mums pa e-pastu.

 

Mēs saglabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs datu vākšanai vai saskaņā ar tiesību aktiem. Piemēram:

·         personalizētie pasūtījumi tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie ir anonimizēti;

·         Neaktīvie klientu konti tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie tiek dzēsti.

 

Datu pārsūtīšana trešajām personām.

Lai organizētu preču piegādi, mēs nosūtām Jūsu kontaktinformāciju mūsu piegādes līgumpartneriem .

Profila analīze un automatizēti lēmumi.

Mediq Latvija SIA neveic automatizētu profila analīzi un nepieņem automātiskus lēmumus, pamatojoties uz Jūsu datiem.

 

Jūsu tiesības.

Jūs varat pārskatīt savāktos un izmantotos personas datus, kas attiecās uz Jums, saņemt informāciju par uzglabāšanas laiku un personas datu pārsūtīšanas apjomu trešajām personām.

Jums ir tiesības iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi.

Ja Jūs atklājat, ka dati, kurus mēs esam ievākuši par Jums, ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepiemēroti, Jums ir tiesības pieprasīt datu grozīšanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošiem tiesību aktiem un ar datu apstrādi saistītām tiesībām.

Ja datu apstrādei ir nepieciešama Jūsu piekrišana, Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu, veicot attiecīgas izmaiņas savā klientu kontā mediq24.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē procedūras, kas tika veiktas ar personas datiem pirms atsaukšanas, kā arī turpmākas darbības, kas jebkādā veidā ir saistītas ar juridiskajām prasībām.

Jums ir tiesības saņemt mašīnlasāmu Jūsu personas datu kopiju.

Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana.

Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi par tiesībām vai procedūrām saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai ja Jums ir sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazināties ar mums. Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:

Mediq Latvija SIA

Raunas iela 41C, Rīga, LV - 1084

Epasts: privacy.latvija@mediq.com